21.09.2020 – Sonsöz / Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Çalıştayı online olarak gerçekleşti