Bisikletin Ekonomik Faydaları ve İstihdam Üzerine Etkisi

Bisikletin doğal kaynakların kullanımını azaltması, diğer ulaşım araçlarına yapılan harcamaları düşürmesi ve esnek hareketlilik sağlaması ile kent merkezlerinde ticari anlamda canlılık getireceği tahmin edilmektedir (Öztaş vd., 2014).

New York belediyesi tarafından yapılan bir araştırmada; bisiklet yolları olan caddelerdeki dükkânların, olmayan caddelere göre %49 daha fazla satış yaptığını kanıtlamıştır (The CityFix Türkiye, 2014).

Bisiklet park yerlerinin otomobil park yerlerine göre karlı olduğu söylenebilir. Texas’ta (ABD) yapılan bir projede; bir aracın sığabileceği alana 160 adet bisiklet park yeri yapılmış ve bu alan 12 bin $’a mal edilmiştir (Seattle Bike, 2014).

Portland diğer şehirlere göre %20 daha az otomobil kullanarak yılda yerel ekonomiye 800 milyon $ katkı sağlamaktadır. Yine Portland’da bisikletliler ayda 76 $ harcarken; yayalar 66 $, otomobilliler ise 61 $ harcama yapmaktadır (Seattle Bike, 2014).

Washington’da bisiklet kullanımı ekonomiye her yıl 3.1 milyar $ katkı sağmaktadır. Almanya ise her yıl ülkesine gelip tatil yapan bisikletlilerden 12 milyar € kazanç elde etmektedir (Seattle Bike, 2014).

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırması, tüm Avrupa’nın Kopenhag kadar pedal çevirmesi halinde 76 bin kişi için iş imkânı yaratılacağını ortaya koymuştur (Salvi and 24 Rodriguez, 2014).

Yine aynı şekilde bisiklet projelerine yıllık olarak 2 milyon $ tahsis eden San Diego, San Francisco Hükümet Birliği’nin araştırma sonucuna göre hem ilçe hem de şehirlerde tam zamanlı bisiklet koordinatörleri istihdam etmektedir (Jackson and Ruehr, 1998).

Ülkelerin Bisiklet ile İlgili İstihdam durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir;

Çizelge incelendiğinde, ülkelerin mevcut bisiklet ile ilgili istihdam sayısının potansiyel bisiklet istihdam sayısına oranla az olduğu görülmektedir. Yine çizelgeye bakıldığında, Almanya’nın bisiklet ile ilgili mevcut istihdam sayısının potansiyel istihdam sayısına eşit olduğu, dolayısıyla bisikletin yaratmış olduğu istihdamın tam anlamıyla kullanıldığı görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında bisikletin yarattığı istihdam konusunda sayısal anlamda fark olsa da bisikletin ülkelerde istihdam yarattığı söylenebilir.