Ankara Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Anketi Sonuçları

Ankara halkının bisiklet kullanımı farkındalık, bilgi ve bilinç düzeyinin tespiti ve bisiklet kullanım eğilimine yönelik 10-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara ilçelerinde yaşayan vatandaşların katılımı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ankara Halkının Bisiklet Farkındalık Düzeyi ve Bisiklet Kullanım Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırması” adlı çalışma yapılmıştır.

Çalışma ile Ankara genelinde bisiklet kullanımı bağlamında yapılacak planlamalarında altlık oluşturulacak, karar vericilere yardımcı olacak stratejik verilerin bilimsel yöntemlerle alanda toplanması ve vatandaş beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışma yüz yüze ve internet ortamında katılım tekniğiyle toplamda 9163 kişiyle anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma datası SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile analiz edilmiş olup anlamlı sonuç veren demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, ilçe vd.) bazında yapılan analizlerin bulguları tablo ve grafiklere dökülmüştür.

Bisiklet Kullanımına İlişkin Sorular

 En son ne zaman bisiklet sürdünüz?

 Hangi sıklıkta bisiklet kullanıyorsunuz?

 Ne amaçla bisiklet kullanıyorsunuz?

 Bisiklet kullanmayı tercih etmenizin nedeni nedir?

 İşe / Okula giderken hangi ulaşım yolunu kullanıyorsunuz?

 Ulaşımınız da bisiklet ve toplu taşımayı beraber kullanmak ister misiniz?

Bisikletiniz var mı?/ Bisikleti kullanmamanıza ya da daha sık kullanmanıza engel olan sebepler nelerdir?

Hangi değişiklikler sizi bisiklet sürmeye teşvik eder?

 Ankara’da bisiklet paylaşım sistemi olmasını ister misiniz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ve ilçe belediyelerinden bisiklet kullanımını artırması için herhangi bir beklentiniz var mı?