Bisikletin Sağlığa Faydaları

Gelişen teknoloji ile imkânların ayaklara kadar getirilmesi hareketsiz toplumları meydana getirmiştir. Bugün birçok ülke bu hareketsizliğe önlem alabilmek için devlet politikası geliştirmekte ve uygulanabilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bisiklet bir spor olarak değerlendirildiğinde sağlıklı bir yaşam aracı olarak da tanımlanabilir.

İsviçre Üniversite’sinde yapılan bir araştırmaya göre; orta yaş grubunda meydana gelen kemik erime sonucu çıkan kırıklarla karşılaşma oranı bisiklet ve bisiklete benzer aktiviteler gerçekleştiren kadınlarda yapmayanlara göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Yine Nottingham Üniversitesi’nde hazırlanan ve New York Daily News gazetesinde de yayınlanan bir rapora göre; ulaşımda toplu taşımayı tercih eden kişilerin, bireysel ulaşım aracı kullananlara göre akut solunum yolu hastalığına kapılma riski yüksektir (Daily News, 2011). Bu bağlamda her gün düzenli olarak yapılacak bisiklet aktiviteleri milyarca liralık sağlık harcamalarının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Temiz havanın hem vücut sağlığına hem ruhen rahatlamaya iyi geldiği bilinmektedir.

Hollandalı bir kuruluş olan TNO (The Netherlands Organisation ) tarafından yapılan bir araştırmaya göre; işe bisikletle gelenler daha az hastalanmakta ve bisiklet kullananlar işe gelmeme sebebi olarak hastalığı göstermemektedir. İşe bisiklet 26 ile gidilmesinin iş yeri devamsızlığına olumlu etkisi %1 olurken, ülke ekonomisine bu oranın katkısı yıllık yaklaşık 34 milyon $’dır (Hendriksen vd., 2010). Bisiklet kullanımı; ekonomik, çevresel ve sağlık açısından fayda sağladığı kadar sosyal açıdan da fayda sağlamaktadır. Bisiklet kullanan bireylerin diğer bireylere göre sosyal algısının daha fazla olduğu, sosyalleşmeye önem verdiği söylenebilir. Bisiklet toplulukla birlikte bir etkinliğin başarılı şekilde gerçekleşmesini, yeni kültürler, yeni yerler keşfedilmesini ve yeni insanlar tanıma fırsatını sunmaktadır. Bu bağlamda grupça yapılan bisiklet gezi, tur ve yarışları farklı kültürden insanların tanışmasını sağlamakta ve seyahat etme isteğini güçlendirmektedir.

KAYNAKÇA

Daily News. (2011)

Hendriksen, I. J., Simons, M., Garre, F. G. and Hildebrandt, V. H. (2010). The association between commuter cycling and sickness absence. Preventive medicine, 51(2), 132- 135.