26.02.2020 – Hürriyet Ankara / Bisiklet yoluna ilk kazma vuruluyor.