Sonsöz / 22.11.2021 2040 yılı hedefiyle Başkentin ilk “Bisiklet Master Planı” tanıtıldı