Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Online Çalıştay 2020